Quản lý dự án là gì?

Công tác quản lý dự án đầu tư là công tác đòi hỏi nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp cũng như những kỹ năng mềm khác nhiều nhất. Các chủ dự án thường bỏ quên vai trò của tư vấn quản lý dự án trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tức giai đoạn dự án còn trên giấy. Trong khi đây có thể nói là giai đoạn quản lý dự án có thể đóng góp nhiều nhất.

Tư vấn quản lý dự án chung cư cao tầng IJC AROMA

Công tác tư vấn quản lý dự án là thay mặt chủ đầu tư tổ chức thực hiện dự án từ đầu đến cuối công trình đầu tư xây  dựng:

* Tổ chức đền bù, giải phóng mặt bằng.

* Tổ chức thực hiện các công tác tư vấn thiết kế từ quy hoạch, thiết kế cơ sở, lập dự án, thẩm tra.

* Chuẩn bị hồ sơ nộp cấp phép xây dựng: đánh giá tác động môi trường, thỏa thuận tĩnh không, phòng cháy chữa cháy, đấu nối hạ tầng (điện, cấp nước, thoát nước mưa, giao thông, viễn thông), giấy phép xây dựng.

* Lập kế hoạch đấu thầu, mời thầu, xét chọn thầu.

* Tổ chức các lễ động thổ, khởi công.

* Tổ chức quản lý công trường trong quá trình thi công.

* Nghiệm thu chi phí cho từng giai đoạn của các nhà thầu.

* Tổ chức chứng nhận chất lượng công trình xây dựng.

* Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng.

Điều quan trọng trong công tác quản lý dự án đó là sự sắp xếp khoa học để các công việc được thực hiện bỏi nhiều nhà thầu diễn ra liên tục, không bị dẫm chân hay mất thời gian chờ đợi. Ngoài ra, để các công tác xin phép được thực hiện theo đúng lộ trình thì việc “quen mặt” vói các cơ quan quản lý nhà nước sẽ giúp chủ đầu tư tiết kiện thời gian thực hiện rất nhiều.

Các giai đoạn của quản lý dự án xây dựng

Mỗi dự án đầu tư xây dựng đều có thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc rõ ràng nên dự án có một vòng đời. Vòng đời của đự án (Project life cycle) bao gồm nhiều giai đoạn phát triển từ ý tưởng đến việc triển khai nhằm đạt được kết quả và đến khi kết thúc dự án.

Giai đoạn 1: là giai đoạn hình thành dự án có các công việc chính như xây dựng ý tưởng ban đầu, xác định qui mô và mục tiêu, đánh giá các khả năng, tính khả thi của dự án, xác định các nhân tố và cơ sở thực hiện dự án.

Tư vấn quản lý dự án nhà máy Wahl Clipper Việt Nam

Giai đoạn 2: là nghiên cứu phát triển xây dựng dự án, kế hoạch thực hiện và chuẩn bị nguồn nhân lực, kế hoạch tài chính và khả năng kêu gọi đầu tư, xác định yêu cầu chất lượng, phê duyệt dự án;

Giai đoạn 3: là thực hiện (hay giai đoạn triển khai): thông tin tuyên truyền, thiết kế Quy hoạch và Kiến trúc, phê duyệt các phương án thiết kế, đấu thầu xây dựng và tổ chức thi công xây dựng, quản lý và kiểm soát;

Giai đoạn 4: khi hoàn thành công việc xây dựng, các hồ sơ hoàn công, vận hành thử công trình, giải thể nhân viên, kiểm toán và tất toán. Trong mỗi dự án đều có nhiều thành phần tham gia, còn gọi là các bên của dự án. Các bên của dự án là các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến dự án, hoặc là những người được hưởng lợi hay bị xâm hại khi dự án thành công, bao gồm: Chủ đầu tư, Nhà tài trợ hoặc người cung cấp tài chính, Ban quản lý dự án, Khách hàng, Nhà tư vấn thiết kế, Nhà thầu chính và các nhà thầu phụ, Các nhà cung ứng, Cơ quan quản lý nhà nước, Nhân dân địa phương, Nhà bảo hiểm…

Với bề dày kinh nghiệm từ thiết kế, giám sát đến thi công xây dựng cùng với sự hỗi trợ từ lịch sử lâu đời khi làm việc với các cơn quan quản lý nhà nước, chúng tôi luôn luôn đem đến cho chủ đầu tư sự tin cậy tuyệt đối.

ACCCo với lĩnh vực hoạt động chính: Quản lý dự án, Thẩm tra dự toán, Thẩm tra thiết kế, Thi công xây dựng, Thiết kế kết cấu, Thiết kế nhà xưởng, Thiết kế nội thất, Tư vấn đầu tư, Tư vấn giám sát, Quy hoạch đô thị, Tư vấn thiết kế, Xin phép xây dựng,…