<

Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

(Accco) - Bộ Xây dựng phúc đáp Sở Xây dựng TP Hà Nội:

Về thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm:

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền buộc tháo dỡ công trình, phần xây dựng công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép.

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-hoat-dong-xay-dung
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

Tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị (viết tắt là Nghị định số 180/2007/NĐ-CP) quy định: Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý trừ những công trình quy định tại Khoản 1, Điều 18 của Nghị định này.

Nghị định số 180/2007/NĐ-CP quy định cụ thể loại công trình Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ. Do vậy, trong quá trình xử lý vi phạm về tổ chức thi công xây dựng, thẩm quyền cưỡng chế phá dỡ của Chủ tịch UBND cấp xã áp dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Về thẩm quyền ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm:

Trưởng phòng chuyên môn giúp Chủ tịch UBND cấp huyện quản lý xây dựng đô thị có thẩm quyền ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP như sau: “Ban hành quyết định đình chỉ thi công xây dựng đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà UBND cấp xã không kịp thời xử lý”.

Về quy trình xử lý một số hành vi vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng:

Kể từ ngày Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành, trình tự xử phạt vi phạm hành chính và buộc phá dỡ công trình vi phạm đối với một số hành vi vi phạm quy định về tổ chức thi công xây dựng áp dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 của Thông tư này.

Việc phá dỡ công trình vi phạm mà không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Thông tư.

Về việc xử lý hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng:

Tại Điểm a, Khoản 7 và Khoản 9, Điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định: Hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng bị phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng, đồng thời bị xử lý phá dỡ theo quy định tại Nghị định số 180/2007/NĐ-CP.

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 17, Nghị định số 180/2007/NĐ-CP, Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng vi phạm như sau: “Quyết định cưỡng chế phá dỡ đối với công trình xây dựng vi phạm thuộc địa bàn do mình quản lý trừ những công trình quy định tại Khoản 1, Điều 18 Nghị định này”.

Theo quy định này, những công trình không thuộc thẩm quyền cưỡng chế phá dỡ của Chủ tịch UBND cấp xã là: Những công trình xây dựng vi phạm do UBND cấp huyện hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.

Theo Baoxaydung

 

Quy định mới về bồi thường tái định cư khi thu hồi đất

Thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất… là những điểm mới nổi bật nêu trong Luật Đất đai sửa đổi quy định về thu hồi đất, hỗ trợ, bồi thường tái định cư.

Trước hết, về thu hồi đất, Bộ TNMT cho biết: Luật Đất đai sửa đổi đã quy định cụ thể về 4 trường hợp Nhà nước thu hồi đất gồm: Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; thu hồi đất để phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng; thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; thu hồi đất do chấm dứt sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện và do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

Đặc biệt, Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã quy định theo hướng thu hẹp hơn các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Theo đó, ngoài các dự án đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, dự án được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư, các trường hợp còn lại phải có xem xét về sự cần thiết phải thu hồi đất của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đối với các dự án đầu tư sử dụng đất không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì nhà đầu tư trong nước được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân để có đất thực hiện dự án tư vấn đầu tư như quy định hiện nay.

quy-dinh-moi-ve-boi-thuong-tai-dinh-cu-khi-thu-hoi-dat
Quy định mới về bồi thường tái định cư khi thu hồi đất

Nhà đầu tư được chậm sử dụng đất 24 tháng

Về quy định xử lý đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, Bộ TNMT cho hay: Luật mới đã bổ sung quy định về việc chủ đầu tư được tiếp tục chậm sử dụng đất thêm 24 tháng và trong thời gian này chủ đầu tư phải nộp thêm một khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Sau 24 tháng được chậm tiến độ, nếu vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất và không bồi thường.

Về quy định xử lý đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng, giải pháp áp dụng thuế lũy tiến, Bộ TNMT cho biết: Vấn đề này cũng đã được cân nhắc trong quá trình thảo luận. Tuy nhiên, đây là vấn đề không thuộc phạm vi của Luật Đất đai mà phải quy định trong pháp luật về thuế cho phù hợp với đối tượng điều chỉnh của Luật.

Người dân tham gia xây dựng phương án bồi thường

Bên cạnh đó, Luật Đất đai (sửa đổi) cũng đã quy định về các trường hợp Nhà nước trưng dụng đất, thẩm quyền, thời hạn, hiệu lực, hình thức của việc trưng dụng đất. Đồng thời, sửa đổi thẩm quyền thu hồi đất để cải cách hành chính khi thực hiện các dự án theo hướng UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đất đối với trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức và hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Luật cũng quy định cụ thể trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển KTXH vì lợi ích quốc gia, công cộng; nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất nhằm tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện thống nhất.

Đối với trình tự thu hồi đất, Luật đã quy định theo hướng tăng cường hơn sự tham gia trực tiếp của nhân dân trong việc đo đạc, kiểm đếm đất đai, tài sản gắn liền với đất và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trách nhiệm đối thoại và giải trình của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi người dân chưa có ý kiến đồng thuận.

Tái định cư trước khi thu hồi đất

Về vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Luật Đất đai sửa đổi đã quy định khá chi tiết và bổ sung những quy định rất quan trọng như: Quy định giá đất bồi thường không áp dụng theo bảng giá đất mà áp dụng giá đất cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất; quy định cụ thể điều kiện được bồi thường về đất, bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại, bồi thường tài sản gắn liền với đất; bồi thường khi thu hồi đối với từng loại đất và từng đối tượng cụ thể.

Đặc biệt, yêu cầu đảm bảo sinh kế cho người có đất thu hồi đã được quy định cụ thể, rõ ràng, đầy đủ hơn trong Luật sửa đổi thông qua quy định về các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất như: Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tạo việc làm; hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở mà phải di chuyển chỗ ở và một số khoản hỗ trợ khác.

Luật giao UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức lập và thực hiện phương án đào tạo, chuyển đổi nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi là đất nông nghiệp, đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ và phê duyệt đồng thời với phương án bồi thường, hỗ trợ, tái cư.

Đồng thời, quy định khi thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì UBND cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tổ chức lập và tổ chức thực hiện dự án tái định cư trước khi thu hồi đất. Khu tái định cư tập trung phải xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư.

Ngoài ra, Luật bổ sung quy định xử lý đối với trường hợp chậm chi trả bồi thường do lỗi của cơ quan Nhà nước và do lỗi của người có đất thu hồi gây ra để đảm bảo trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong thực thi công vụ cũng như tăng cường ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Luật cũng quy định cụ thể hơn về quyền tham gia của người dân trong quá trình lập và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thẩm quyền.

Theo Baoxaydung

 

Công bố kết quả thanh tra về tài nguyên và môi trường

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp báo Thông báo kết quả thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên môi trường năm 2013. Trong đó có 43 cuộc kiểm tra hành chính và 130 cuộc thanh tra...

Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính từ năm 2012 đến tháng 10/2013, Thanh tra Bộ và các Tổng cục, Cục đã triển khai 173 cuộc thanh tra, kiểm tra. Trong đó có 43 cuộc kiểm tra hành chính và 130 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và đo đạc bản đồ. Qua thanh tra, đã thu nộp ngân sách 70.971 triệu đồng, xử phạt hành chính 27.938 triệu đồng; thu hồi 14 giấy phép…

cong-bo-ket-qua-thanh-tra-ve-tai-nguyen-va-moi-truong
Công bố kết quả thanh tra về tài nguyên và môi trường

Gần 90.000 ha đất vi phạm chưa được thu hồi

Cụ thể, về lĩnh vực đất đai, ông Lê Quốc Trung – Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên – Môi trường cho biết, có 190.453 ha đất bị phát hiện có sai phạm sau thanh tra. Vẫn còn gần 90.000 ha đất vi phạm chưa được thu hồi…

Về việc gần 90.000 ha đất vi phạm chưa thể xử lí, ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo qui định của pháp luật, dự án không triển khai quá 12 tháng hoặc triển khai chậm quá 24 tháng là thu hồi nhưng việc thu hồi không đơn giản nếu chủ đầu tư đã đầu tư cơ sở hạ tầng rồi. Nhiều địa phương gặp khó vì không đủ kinh phí để hoàn trả cho chủ đầu tư đã trả tiền thuê đất, sử dụng đất. Bởi vậy, nhiều địa phương cũng chưa kiên quyết.

Ông Lê Văn Lịch – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lí đất đai cho rằng: Hiện tại, trong bối cảnh kinh tế suy thoái, bất động sản trầm lắng, rất nhiều doanh nghiệp khó khăn trong việc triển khai dự án. Nếu việc chậm triển khai dự án do lỗi khách quan thì doanh nghiệp sẽ được xem xét gia hạn. Thời gian gia hạn sẽ do địa phương quyết định, nhưng không quá 12 tháng. Còn nếu dự án chậm trễ do chủ đầu tư thiếu năng lực thì kiên quyết thu hồi. Hiện, Bộ đã yêu cầu các địa phương tích cực thu hồi phần diện tích sai phạm.

100% các công trình thủy điện không đảm bảo dòng chảy tối thiểu

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, vừa qua Bộ đã tổ chức 7 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai, môi trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn đối với 76 dự án thủy điện trên địa bàn 16 tỉnh. Trong đó, có 33 dự án đã vận hành phát điện và 43 dự án đang triển khai xây dựng.

Kết quả cho thấy, có 46/76 dự án hoạt động chưa có giấy phép khai thác nước mặt theo qui định; 100% dự án đang phát điện không đảm bảo duy trì dòng chảy tối thiểu; 68/76 dự án chưa thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ hồ chứa…Nhiều công trình thủy điện đã và đang xây dựng, phần lớn là thủy điện nhỏ không bố trí phương án công trình để chủ động xả nước về hạ du gây ra tranh chấp về nguồn nước. Đối với các công trình vận hành theo qui trình liên hồ cũng chưa đảm bảo xả nước đón lũ theo đúng qui định…

Lĩnh vực khoáng sản, Bộ đã tiến hành 52 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng sản đối với 351 tổ chức và cá nhân. Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, công tác xây dựng, lập quy hoạch khoáng sản và khoanh định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản tại một số địa phương triển khai chậm, có địa phương đến nay vẫn chưa hoàn thành, một số địa phương cấp phép hoạt động khoáng sản không đúng thẩm quyền; cấp giấy phép khi chưa có báo cáo kết quả thăm dò địa chất, chưa có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phế duyệt…

Bên cạnh đó, đối với các tổ chức hoạt động khoáng sản việc thực hiện nghĩa vụ ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản chưa đầy đủ, công tác quan trắc, giám sát môi trường trong khai thác chế biến khoáng sản chưa theo quy định, công tác xử lý môi trường chưa được các đơn vị nghiêm túc thực hiện… Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 800 triệu đồng.

Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, hiện nay, việc thanh tra vẫn được tiến hành theo kế hoạch, có thông báo trước. Thời gian tới, Bộ hạn chế tối đa việc thanh tra đột xuất để tránh việc lạm dụng, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Năm 2013, Bộ đã triển khai thanh tra diện rộng về việc chấp hành pháp luật trong nhiều lĩnh vực trên địa bàn cả nước. Tại các địa phương đã triển khai thực hiện 136 cuộc thanh tra tại 264 huyện, thị xã. Hiện nay, Bộ đang tiến hành tổng hợp, báo cáo kết quả trước 30/11/2013 theo yêu cầu đề ra và có biện pháp kịp thời xử lý những vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Theo Baoxaydung

 

TP.HCM: sẽ qui định điều kiện kinh doanh vật liệu xây dựng

kinh-doanh-vat-lieu-xay-dungTrong quý 2-2010, UBND các quận huyện phải báo cáo kết quả thực hiện qui định các khu vực, đường phố, địa điểm được sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng… cho phù hợp với qui hoạch trên địa bàn quận huyện và không gây ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.
 
UBND TP vừa có công văn chỉ đạo UBND các quận - huyện như vậy.

UBND TP yêu cầu Sở Xây dựng TP dự thảo qui định về điều kiện kinh doanh đối với mặt hàng vật liệu xây dựng (dạng kinh doanh có điều kiện) trên địa bàn TP, trình UBND TP xem xét ban hành.

Những doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng nhưng thực tế không kinh doanh, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Kế hoạch - đầu tư, các sở ngành chức năng và UBND quận huyện kiểm tra, rà soát, trình UBND TP xem xét.
 

Hà Nội siết chặt việc xét duyệt mua nhà ở xã hội

Thay vì chỉ có Sở Xây dựng, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Phó chủ tịch UBND Hà Nội Phí Thái Bình vừa chỉ đạo Hội đồng xét duyệt nhà ở xã hội sẽ có thêm đại diện của Mặt trận tổ quốc, Ban tổ chức Thành ủy.

4 cơ quan trên sẽ tham gia xét duyệt danh sách người mua nhà và trình UBND thành phố phê duyệt.

Để tăng tính minh bạch, công bằng, Phó chủ tịch còn yêu cầu, khi Hội đồng xét duyệt nhà ở xã hội của thành phố họp, phải có đại diện quản lý người lao động, cơ quan quản lý nhà, đơn vị chủ đầu tư cùng tham dự.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội được giao cùng Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động thành phố, Mặt trận tổ quốc thành phố nghiên cứu, đề xuất cụ thể người được thụ hưởng trong chương trình nhà ở xã hội và thang điểm xét chọn, trình UBND.
 
-ha-noi-siet-chat-viec-xet-duyet-mua-nha-o-xa-hoi
Hôm nay là ngày cuối cùng để Sở Xây dựng Hà Nội hoàn chỉnh dự thảo quy định bán, cho thuê nhà ở xã hội lần cuối, trình UBND thành phố.

Theo dự thảo, người thuê, thuê mua phải đáp ứng điều kiện chưa có nhà ở, hoặc có, nhưng diện tích dưới 5 m2 một người; chưa được hỗ trợ về nhà ở, đất ở; có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại Hà Nội; thu nhập bình quân hằng tháng dưới mức bình quân chung của địa phương...

Người có nhu cầu thuê hay mua nhà xã hội sẽ làm đơn theo mẫu, có xác nhận của nơi làm việc về thu nhập cá nhân, xác nhận của địa phương về điều kiện ở, số lượng người trong hộ.

Dự kiến tháng 6, Hà Nội sẽ hoàn thành 500 căn hộ cho thuê đầu tiên và đến cuối năm sẽ hoàn tất 300 căn hộ cho thuê mua tại khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên. 
 

Tăng tốc xây dựng nhà ở cho sinh viên

tang-toc-xay-dung-nha-o-cho-sinh-vienPhó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng ký túc xá, nhà công vụ giáo viên và bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2009 - 2010. Phó thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ban, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc về vốn, cơ chế chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho sinh viên.

Đảm bảo cấp vốn kịp thời cho các dự án


Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa chủ trì cuộc họp về tiến độ xây dựng ký túc xá, nhà công vụ giáo viên và bệnh viện bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2009 - 2010. Phó thủ tướng đã yêu cầu các bộ, ban, ngành tập trung tháo gỡ những vướng mắc về vốn, cơ chế chính sách nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho sinh viên.

Báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy, riêng tổng vốn chi cho 94 dự án nhà ở sinh viên năm 2009 - 2010 được phân bổ từ nguồn trái phiếu chính phủ từ 28 tỉnh, thành phố trong cả nước là 5.500 tỷ đồng. Dự kiến, đến hết năm 2010, sẽ có thêm 25 công trình nhà ở được đưa vào vận hành, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho 72.000 sinh viên và đến năm 2011, sẽ có 97 khối nhà đưa vào sử dụng.

Theo báo cáo của các địa phương, các dự án đã khởi công đều đảm bảo tiến độ, nhiều dự án đã hoàn thành xây dựng phần móng, đặc biệt, một số dự án triển khai sớm đã xây dựng lên tầng 2 - 3 của công trình (tỉnh Thái Nguyên, Bộ Quốc phòng...). Nhiều địa phương đang tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt để phấn đấu hoàn thành các dự án sớm hơn tiến độ đề ra. Các địa phương chủ động huy động nguồn vốn đối ứng, nên đã có thể giảm suất đầu tư trên mỗi sinh viên (dự kiến 40 triệu đồng/sinh viên), nay điều chỉnh còn 25 - 27 triệu đồng/sinh viên, nên có thể đáp ứng được khoảng 330.000 chỗ ở, vượt trên 100.000 chỗ ở so với chỉ tiêu Chính phủ đã đề ra.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu kịp thời cấp vốn cho các địa phương giải ngân tốt và sẽ có phương án bổ sung vốn. Đồng thời, giao Bộ Xây dựng tiếp tục hướng dẫn các địa phương nếu gặp vướng mắc về thủ tục và cơ chế, trực tiếp giám sát và báo cáo tiến độ các dự án để xử lý kịp thời. Mục tiêu là đến quý II/2011 sẽ hoàn thành cả 94 dự án.

Hiện tại, nhu cầu về nhà ở sinh viên là rất lớn, nhưng Nhà nước chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu đó do khó khăn về vốn. Theo tính toán của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), với tốc độ tăng trưởng bình quân như trong 5 năm gần đây thì đến năm 2015, cả nước sẽ có khoảng 4,3 triệu học sinh, sinh viên và dự kiến 70% trong số này có nhu cầu ở tại ký túc xá. Trong khi đó, số lượng ký túc xá hiện mới đáp ứng 15 - 22% nhu cầu của học sinh, sinh viên.

Do đó, Bộ Xây dựng đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ có kế hoạch tiếp tục bố trí nguồn vốn ngân sách, trái phiếu chính phủ trong giai đoạn 2011 - 2015 là 30.000 tỷ đồng (mỗi năm là 6.000 tỷ đồng) để phát triển quỹ nhà ở cho học sinh, sinh viên. Đảm bảo mục tiêu đến năm 2015 sẽ đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho khoảng 60% số học sinh, sinh viên trên toàn quốc có nhu cầu được thuê nhà ở tại các dự án nhà ở sinh viên.

Giúp các địa phương “gỡ vướng”

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thời gian qua, việc triển khai xây dựng nhà ở cho sinh viên đã chuyển động tích cực. Tuy nhiên, việc quy hoạch và triển khai xây dựng còn chưa nhất quán. Ông Nguyễn Trần Nam, Thứ trưởng Bộ Xây dựng lưu ý, đối với các dự án có điều kiện bố trí đủ quỹ đất theo quy hoạch, thì không cần thiết phải xây dựng công trình nhà ở cao tầng, mà có thể áp dụng loại hình nhà ở 5 - 6 tầng (không có thang máy), mỗi khối nhà có tổng diện tích sàn khoảng 3.000 m2, với quy mô phục vụ khoảng 500 sinh viên/khối nhà để góp phần giảm chi phí xây dựng và phù hợp với số lượng vốn được hỗ trợ từ nguồn trái phiếu chính phủ.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư và giảm giá thành xây dựng các loại công trình nhà ở xã hội, thời gian qua, Bộ Xây dựng đã cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở cũng như nghiên cứu đưa các tiến bộ khoa học - kỹ thuật ứng dụng vào thi công, xây lắp. Các loại dự án này còn được phép áp dụng hình thức tự thực hiện nếu đủ năng lực theo quy định của pháp luật hoặc chỉ định thầu đối với hợp đồng tư vấn, thi công xây lắp.

Theo Baoxaydung

 
Trang 3 trong tổng số 3

ngon-ngu-tieng-viet        ngon-ngu-tieng-anh

GIỚI THIỆU

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & Xây Dựng TP.HCM (ACCCo) được thành lập từ tháng 9 năm 1975, tiền thân là Viện thiết kế thuộc Sở xây dựng TP.HCM, với đội ngũ hơn 300 kỹ sư, kiến trúc sư, cán bộ kỹ thuật ... tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng trong và ngoài nước, đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, đơn vị đã không ngừng phát triển để trở thành một trong những công ty hàng đầu ở Thành phồ Hồ Chí Minh về các dịch vụ tư vấn kiến trúc và xây dựng cho các công trình trong nước và nước ngoài. Hằng năm ACCCo thực hiện hơn 300 hợp đồng từ khảo sát địa chất, quy hoạch, thiết kế, xin phép đến tư vấn giám sát, quản lý dự án, thi công xây dựng, trang trí nội thất và chứng nhận chất lượng ... cho các dự án với tổng mức đầu tư hàng tỉ USD.

Hồ Sơ Năng Lực

ho-so-nang-luc-accco

Bảo vệ bởi DMCA

DMCA.com Protection Status


ACCCO TRÊN CÁC MẠNG XÃ HỘI: